Ammattitaitoa sosiaalialan erityisaloilta.

Olemme vuonna 2020 perustettu torniolaislähtöinen sosiaalialan yritys, joka tarjoaa laadukkaita ja moniammatillisia palveluita lappilaisten perheiden tueksi. Toimimme tällä hetkellä eri puolilla Lappia.

Jaana Tyni

Jaana on koulutukseltaan sosionomi (amk) sekä neuropsykiatrinen valmentaja. Autismi- ja neurokirjon kuntoutuksesta kokemusta on karttunut kymmenen vuoden ajalta kolmannelta sektorilta sekä kuntatyönantajilta. Jaana on toiminut autismikuntoutuksessa valmentajana, esimiehenä sekä asiantuntijatehtävissä.

Osaamiseen kuuluu mm. arjen strukturointi ja visualisointi, toiminnanohjauksen tukeminen sekä kasvuympäristöjen ja eri ammattiryhmien tukeminen neurokirjon lapsen/nuoren kanssa. Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja vähentämisen parissa Jaana on työskennellyt lähes koko työuransa ajan.

Jaanalle on tärkeää, että erityislapsiperheitä tuetaan erilaisilla joustavilla ja yksilöllisillä palvelukokonaisuuksilla eikä kiviä jätetä kääntämättä vain sen vuoksi, että nykyiset palvelut eivät taivu hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin.

"Läheskään aina lastensuojelun käytännöntyössä ei ole tietoa neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen käyttäytymisen taustatekijöistä tai miten käyttäytymiseen tulisi perheessä tai muissa ympäristöissä vastata. Tämä on itselleni yksi tärkeimmistä syistä, miksi Kajo Oy on perustettu." 

Sanna Tihinen

Sanna on sosiaalialan moniosaaja. Koulutukseltaan Sanna on lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen sosionomi sekä yhteiskuntatieteiden maisteri. Lisäksi Sannalla on useita lasten- ja perheiden kanssa työskentelyyn tarkoitettuja menetelmäkoulutuksia, Theraplay-terapiaopinnot, Voikukkia-ryhmäohjaajakoulutus sekä PRIDE-valmentaja koulutus. Sanna toimii myös lastensuojelussa edunvalvojana.

Työhistoriaa on kertynyt mm. varhaiskasvatuksesta, lastensuojelulaitoksesta ja perhekodin pyörittämisestä. Sijaishuollossa Sanna on työskennellyt ohjaajana, perhekasvattajana sekä perhekotiäitinä.

"Lapset ja perheet ovat aina olleet erityisen lähellä sydäntäni ja haluan olla tuottamassa Kajossa sellaisia sosiaalialan palveluita, joissa voin käyttää mahdollisimman monipuolisesti omaa osaamistani."

Virpi Paananen

Virpi on pitkän linjan perheterapeutti Meri-Lapissa ja työskentelee Kajon perhekuntoutusten perheissä perheterapeuttina. Virpi on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja sekä perheterapeutti, loppusuoralla ovat myös yksilöterapeutin opinnot. Perheterapia on koko perheelle tarkoitettu perhekuntoutukseen sisällytetty tukimuoto, joka räätälöidään aina jokaisen perheen tilanteeseen sopivaksi.