Lastensuojelulain mukaiset palvelut                                 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

 • Kotiin vietävä perhekuntoutus
 • Tehostettu perhetyö
 • Vanhemmuuden arviointi
 • Voikukkia-vertaisryhmäohjaus
 • Perhetyö
 • Autismi- ja nepsyohjaus
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Ammatillinen tukihenkilötoiminta
 • Henkilökohtainen apu
 • Tuettu asuminen

Menetelmäkokonaisuudet

 • ARVOA(R)- menetelmä
 • Perhearviointi
 • STRATEGIA- vanhempainohjausmenetelmä