Lasten ja perheiden asialla, vahvalla ammattitaidolla!

Koti- ja kuntoutuspalvelu Kajo Oy:n arvot nousevat vahvasti lapsen oikeudesta hyvään elämään ja kasvuun. Siispä riittävä vanhemmuus on juuri lapsen oikeuksien ja lasten suojelemisen toteutumisen kannalta niitä tärkeimpiä ja haastavampia tavoitteita, mutta samalla myös meidän työskentelymme lähtökohtia.

Tuotamme sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukaisia palveluita kotiin vietyinä. Lisäksi tuotamme muita perheiden palveluita, joita perheillä on mahdollisuus ostaa omakustanteisesti. 

Yrityksessämme on vankka osaaminen sosiaalialan kentältä niin varhaiskasvatuksesta, sijaishuollosta kuin erityislapsiperheiden kanssa tehtävästä työstä. Meiltä löytyy moniammatillista osaamista niin asiakkaiden kanssa tehtävään työhön kuin viranomaistyöskentelyn tueksi.

Lasten asialla, riittävän vanhemmuuden puolella,

Sanna ja Jaana